ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ‘ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ’ – ΑΔΑ: 9Ε3Κ46907Θ-6Δ0

Θέμα: ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ‘ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ’
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/06/2023 14:43:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε3Κ46907Θ-6Δ0
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου