ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 2 WAY, ATEMPERO ENTERAL ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ 3 WAY. – ΑΔΑ: 9Δ1Σ46907Θ-ΕΔ1

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 2 WAY, ATEMPERO ENTERAL ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ 3 WAY.
Ημερομηνία: 21/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/06/2023 14:31:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Δ1Σ46907Θ-ΕΔ1
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου