ΧΕ-1025 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 791/2023 – ΑΔΑ: 9ΑΝΗ46907Θ-ΔΛ6

Θέμα: ΧΕ-1025 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 791/2023
Ημερομηνία: 16/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/06/2023 14:35:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΝΗ46907Θ-ΔΛ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου