Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 379/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΑΕΟ46907Θ-03Ε

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 379/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 21/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/06/2023 12:13:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΕΟ46907Θ-03Ε
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου