ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ 1)ΣΕΤ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚOIΛΗΣ 12cm X 8cm ΚΩΝΟ ΜΕ ΑΓΚΥΡΑ 5cm ΣΤΕΦΑΝΗ 5cm 2)ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ SMALL KAI 3)ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ MEDIUM – ΑΔΑ: 9Α6Ψ46907Θ-0Ο2

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ 1)ΣΕΤ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚOIΛΗΣ 12cm X 8cm ΚΩΝΟ ΜΕ ΑΓΚΥΡΑ 5cm ΣΤΕΦΑΝΗ 5cm 2)ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ SMALL KAI 3)ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ MEDIUM
Ημερομηνία: 23/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/06/2023 13:27:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Α6Ψ46907Θ-0Ο2
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου