ΧΕ-1119 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4812/2021 Αρθ.14 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 17/15-07-2021 ΘΕΗΔ2 ,Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠ. Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11,Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2,Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8, REBATE 2018-2021, CLAW 2020-2021 – ΑΔΑ: 994346907Θ-Ν67

Θέμα: ΧΕ-1119 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4812/2021 Αρθ.14 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 17/15-07-2021 ΘΕΗΔ2 ,Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠ. Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11,Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2,Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8, REBATE 2018-2021, CLAW 2020-2021
Ημερομηνία: 22/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/09/2023 13:54:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 994346907Θ-Ν67
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου