ΧΕ-1116 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ.Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2,Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ. Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8, Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠ. Δ.Σ 2/15-02-2023 ΘΕΗΔ13, Ν.5015/2023 Αρθ.6 CA21(282.69), CΒ21(260.91), RA21(0.09), RB21 (0.5), RΓ’21(2.42), R Δ’21(9.59) – ΑΔΑ: 984Ο46907Θ-3Ω4

Θέμα: ΧΕ-1116 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ.Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2,Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ. Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8, Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠ. Δ.Σ 2/15-02-2023 ΘΕΗΔ13, Ν.5015/2023 Αρθ.6 CA21(282.69), CΒ21(260.91), RA21(0.09), RB21 (0.5), RΓ’21(2.42), R Δ’21(9.59)
Ημερομηνία: 22/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/09/2023 13:54:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 984Ο46907Θ-3Ω4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου