ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΣΤΑΤΙΜ 5000 S ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΑΔΑ: 97ΒΨ46907Θ-ΑΨΜ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΣΤΑΤΙΜ 5000 S ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 27/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2023 13:02:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΒΨ46907Θ-ΑΨΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου