Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1362/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 96Θ146907Θ-Ξ2Σ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1362/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 14/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2023 10:32:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96Θ146907Θ-Ξ2Σ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου