ΧΕ-953 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 354/2022 , ΧΕ 1629/2022 & ΧΕ 138/2023 – ΑΔΑ: 96ΡΡ46907Θ-16Χ

Θέμα: ΧΕ-953 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 354/2022 , ΧΕ 1629/2022 & ΧΕ 138/2023
Ημερομηνία: 02/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/08/2023 11:25:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΡΡ46907Θ-16Χ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου