ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8-ΠΛΗ 10Χ10cm & ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ. – ΑΔΑ: 96Α646907Θ-1ΗΗ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8-ΠΛΗ 10Χ10cm & ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ.
Ημερομηνία: 28/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/06/2023 13:38:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96Α646907Θ-1ΗΗ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου