ΧΕ-1303 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ 4850-2021 ΑΡΘΡΟ 90 – ΑΔΑ: 94ΖΥ46907Θ-ΖΑΝ

Θέμα: ΧΕ-1303 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ 4850-2021 ΑΡΘΡΟ 90
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/07/2023 13:34:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΖΥ46907Θ-ΖΑΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου