ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ – ΑΔΑ: 92ΘΩ46907Θ-Η3Η

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 21/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/06/2023 14:34:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92ΘΩ46907Θ-Η3Η
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου