ΧΕ-1059 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1047/2022 – ΑΔΑ: 92Ν046907Θ-5ΝΣ

Θέμα: ΧΕ-1059 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1047/2022
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/09/2023 11:45:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92Ν046907Θ-5ΝΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου