ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΤΛ) – ΑΔΑ: 918546907Θ-ΙΑ6

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΤΛ)
Ημερομηνία: 12/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 11:26:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 918546907Θ-ΙΑ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου