ΧΕ-1068 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1674/2021 – ΑΔΑ: 90Τ246907Θ-ΘΕΚ

Θέμα: ΧΕ-1068 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1674/2021
Ημερομηνία: 20/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 11:19:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90Τ246907Θ-ΘΕΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου