Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ/PATCH ΜΕ ΠΥΡΗΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ (ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 90ΟΩ46907Θ-2ΜΨ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ/PATCH ΜΕ ΠΥΡΗΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ (ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/06/2023 14:09:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΟΩ46907Θ-2ΜΨ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου