ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΚΓΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ" – ΑΔΑ: 6ΥΞΓ46907Θ-Ψ9Ψ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΚΓΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ"
Ημερομηνία: 20/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/06/2023 10:02:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΞΓ46907Θ-Ψ9Ψ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου