Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΥΒ246907Θ-600

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/06/2023 14:00:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΒ246907Θ-600
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου