ΧΕ-1087 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 & Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 ,CLAW A 21 (33695.07), R. A 21 (671.76),R. Β 21 (1668.15 ), R. Γ 21 (1414.13) ,R. Δ 21 (1217.39) – ΑΔΑ: 6Υ2Β46907Θ-10Υ

Θέμα: ΧΕ-1087 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 & Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 ,CLAW A 21 (33695.07), R. A 21 (671.76),R. Β 21 (1668.15 ), R. Γ 21 (1414.13) ,R. Δ 21 (1217.39)
Ημερομηνία: 20/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/07/2023 08:58:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ2Β46907Θ-10Υ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου