ΧΕ-1089 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-22 Θ2 , Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ. Δ.Σ 27/12-12-22 ΘΕΗΔ8 ,Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠ.Δ.Σ 2/15-02-23 ΘΕΗΔ13 ,Ν.5015/23 Αρθ.6 ΑΠ. Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6 ,CLAW Β ‘ 21 (2997.06), R. Γ’ 21 (37.75 ),R. Δ’ 21(62.6) – ΑΔΑ: 6Υ1Γ46907Θ-81Ξ

Θέμα: ΧΕ-1089 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-22 Θ2 , Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ. Δ.Σ 27/12-12-22 ΘΕΗΔ8 ,Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠ.Δ.Σ 2/15-02-23 ΘΕΗΔ13 ,Ν.5015/23 Αρθ.6 ΑΠ. Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6 ,CLAW Β ‘ 21 (2997.06), R. Γ’ 21 (37.75 ),R. Δ’ 21(62.6)
Ημερομηνία: 20/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/07/2023 08:58:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ1Γ46907Θ-81Ξ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου