Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.68 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Υ0Χ46907Θ-0ΡΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.68 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 26/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/06/2023 10:34:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ0Χ46907Θ-0ΡΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου