Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 49/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΞΠΑ46907Θ-3Δ9

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 49/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 26/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/06/2023 13:52:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΠΑ46907Θ-3Δ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου