ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΑΔΑ: 6ΞΟΖ46907Θ-ΩΣΟ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 14/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2023 08:32:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΟΖ46907Θ-ΩΣΟ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου