ΧΕ-1275 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΒΟΘΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2024 – ΑΔΑ: 6ΞΝΥ46907Θ-25Α

Θέμα: ΧΕ-1275 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΒΟΘΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2024
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/07/2023 10:46:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΝΥ46907Θ-25Α
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου