ΧΕ-1137 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1009/2023 – ΑΔΑ: 6ΞΙΖ46907Θ-Ζ0Ξ

Θέμα: ΧΕ-1137 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1009/2023
Ημερομηνία: 22/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 11:16:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΙΖ46907Θ-Ζ0Ξ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου