ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΣ – ΑΔΑ: 6ΒΞΙ46907Θ-ΖΓΩ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΣ
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/06/2023 14:01:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΞΙ46907Θ-ΖΓΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου