ΧΕ-1046 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 734/2023 & ΧΕ 735/2023 – ΑΔΑ: 6ΤΖ346907Θ-ΟΧΨ

Θέμα: ΧΕ-1046 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 734/2023 & ΧΕ 735/2023
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/07/2023 08:48:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΖ346907Θ-ΟΧΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου