Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 97/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΤΘ246907Θ-Χ05

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 97/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/06/2023 12:03:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΘ246907Θ-Χ05
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου