Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 428/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΤΨΜ46907Θ-3ΗΖ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 428/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/06/2023 09:42:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΨΜ46907Θ-3ΗΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου