ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΑΔΑ: 6ΘΛΙ46907Θ-273

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ημερομηνία: 29/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2023 13:36:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΛΙ46907Θ-273
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου