Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1374/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΘΗΓ46907Θ-59Ρ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1374/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/06/2023 12:08:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΗΓ46907Θ-59Ρ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου