ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ PIGTAIL, ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΜΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΚΡΟΥ – ΑΔΑ: 6Θ1Σ46907Θ-9ΙΩ

Θέμα: ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ PIGTAIL, ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΜΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΚΡΟΥ
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/06/2023 10:48:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ1Σ46907Θ-9ΙΩ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου