ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 6ΤΧ846907Θ-Ρ19

Θέμα: ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 28/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/06/2023 07:16:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΧ846907Θ-Ρ19
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου