ΧΕ-1262 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/1/2024 – ΑΔΑ: 6Τ2Σ46907Θ-ΦΣΥ

Θέμα: ΧΕ-1262 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/1/2024
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/07/2023 10:56:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ2Σ46907Θ-ΦΣΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου