Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΣΥΛ46907Θ-Τ71

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 22/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/06/2023 08:34:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΥΛ46907Θ-Τ71
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου