Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1059/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΣΤΥ46907Θ-8ΔΨ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1059/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 12/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 10:05:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΤΥ46907Θ-8ΔΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου