Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 522/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Σ6Δ46907Θ-Υ55

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 522/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 26/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/06/2023 10:25:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ6Δ46907Θ-Υ55
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου