ΧΕ-1130 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8, Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 2/15-02-2023 ΘΕΗΔ13 & Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠ. Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6 , CA 2021 (6312.42), CΒ ‘ 2021 (12409), R. Γ’ 2021 (486.61), R. Δ’ 2021 (242.04) – ΑΔΑ: 6Σ2046907Θ-Η7Φ

Θέμα: ΧΕ-1130 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8, Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 2/15-02-2023 ΘΕΗΔ13 & Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠ. Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6 , CA 2021 (6312.42), CΒ ‘ 2021 (12409), R. Γ’ 2021 (486.61), R. Δ’ 2021 (242.04)
Ημερομηνία: 22/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2023 09:45:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ2046907Θ-Η7Φ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου