Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1044 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Ρ3Α46907Θ-Χ84

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1044 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/06/2023 09:48:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ3Α46907Θ-Χ84
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου