ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MEDIUM, LARGE – ΑΔΑ: 6ΨΟΨ46907Θ-14Τ

Θέμα: ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MEDIUM, LARGE
Ημερομηνία: 28/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/06/2023 09:29:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΟΨ46907Θ-14Τ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου