ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ ΜΙΧΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ 1-7-2023 ΕΩΣ 30-9-2023 – ΑΔΑ: 6Π9Ξ46907Θ-0ΟΦ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ ΜΙΧΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ 1-7-2023 ΕΩΣ 30-9-2023
Ημερομηνία: 27/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2023 09:20:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Π9Ξ46907Θ-0ΟΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου