ΧΕ-1047 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ & ΓΑΛΑΖΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΟΟΑ46907Θ-Φ2Κ

Θέμα: ΧΕ-1047 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ & ΓΑΛΑΖΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/06/2023 09:10:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΟΑ46907Θ-Φ2Κ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου