ΠΟΡΕΙΑ ΠΥ ΜΑΙΟΣ 2023 – ΑΔΑ: 6ΩΛ646907Θ-3Α0

Θέμα: ΠΟΡΕΙΑ ΠΥ ΜΑΙΟΣ 2023
Ημερομηνία: 26/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/06/2023 09:39:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΛ646907Θ-3Α0
Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Λήψη αρχείου