Αντικαθαλωτικό και Αντιδιαβρωτικό Χημικό Υγρό Ατμολεβήτων τύπου: B-FINE 2100, ποσότητας: 10 x 25- kg – ΑΔΑ: 6ΩΙΩ46907Θ-Θ1Υ

Θέμα: Αντικαθαλωτικό και Αντιδιαβρωτικό Χημικό Υγρό Ατμολεβήτων τύπου: B-FINE 2100, ποσότητας: 10 x 25- kg
Ημερομηνία: 13/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/06/2023 13:58:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΙΩ46907Θ-Θ1Υ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου