ΧΕ-1163 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡ. 1652/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε ‘ ΤΡΙΜ. ΔΙΟΙΚ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ5 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ . – ΑΔΑ: 6Ο8246907Θ-2ΛΔ

Θέμα: ΧΕ-1163 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡ. 1652/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε ‘ ΤΡΙΜ. ΔΙΟΙΚ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ5 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ .
Ημερομηνία: 23/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/07/2023 12:03:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο8246907Θ-2ΛΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου