ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ : ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΜΗΡΟΥ Μ.Χ. ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.Χ. ΜΕΓΑΛΟ, ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8-ΠΛΗ 5Χ5cm. – ΑΔΑ: 6ΝΡΖ46907Θ-Σ2Λ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ : ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΜΗΡΟΥ Μ.Χ. ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.Χ. ΜΕΓΑΛΟ, ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8-ΠΛΗ 5Χ5cm.
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/06/2023 09:25:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΡΖ46907Θ-Σ2Λ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου