Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 977/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΜΩΨ46907Θ-Σ63

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 977/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 12/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 14:58:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΩΨ46907Θ-Σ63
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου