Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.64 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΛΠΗ46907Θ-ΙΥΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.64 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 28/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/06/2023 11:22:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΠΗ46907Θ-ΙΥΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου