ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΑΝΩ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 6ΛΛΔ46907Θ-ΖΛΗ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΑΝΩ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 26/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/06/2023 14:22:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΛΔ46907Θ-ΖΛΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου